Téma: Indiáni

Tekumseh : vyprávění o boji rudého muže, sepsané podle starých pramenů /