Autor: Sekora, Ondřej, 1899-1967

Soudničky, aneb, Loučení s Rokrštem /
Broučci na pouti /
Brouk Pytlík /
Knížka Ferdy Mravence /
Kronika města Kocourkova /