Autor: Erben, Karel Jaromír, 1811-1870

Říkej si a hraj : výbor z prostonárodních českých písní a říkadel /
Kytice z pověstí národních /
Zlatovláska a jiné české pohádky /