Autor: Beneš Třebízský, Václav, 1849-1884

Pobělohorské elegie : historické povídky / ; Z různých dob
Z různých dob /
Pod doškovými střechami : povídky z našich dědin / ; V červáncích kalicha : historické povídky / ; V záři kalicha: historické povídky